ห้างเพชรทอง แต้น่ำอัง

รหัสสมาชิก : 0428

ห้างเพชรทอง แต้น่ำอัง

187-189 ถ.พระสุเมรุ บางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

TAE NUM ANG

187-189 Prasumen Rd., Banglumpoo, Bangkok 10200, Thailand

TEL : 02-2817598 , 02-2811281

FAX : -

 

 

ห้าง ส.เพชรเกษร

รหัสสมาชิก : 0429

ห้าง ส.เพชรเกษร

195-197  ถ.พระสุเมรุ บางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 

TEL : 02-2817607 , 022817557, 02-2814633

FAX : 02-2800665

 

 

ห.จ.ก. ขวัญมณี

รหัสสมาชิก : 0430

ห.จ.ก. ขวัญมณี

237/3-4-5 ถ.พระสุเมรุ บางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 

TEL : 02-2819843 , 02-2820056, 02-2802150

FAX : 02-2827598

 

 

ห้างขายทองเอ็งฮั้วเฮง

รหัสสมาชิก : 0432

ห้างขายทองเอ็งฮั้วเฮง

206-208 ถ.จักรพงษ์ บางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 

TEL : 02-6290754, 02-2816591

FAX : 02-26292762

 

 

ห้างเพชรศิริ

รหัสสมาชิก : 0433

ห้างเพชรศิริ

132-134 เยื้องธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถ.จักรพงษ์ บางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 PETCHSIRI JEWELRY

132-134 Chakrapongse Rd., Banglumpoo, Bangkok 10200, Thailand

TEL : 02-2826312, 02-2812879

FAX : 02-2812879

 

 

ห้างทองตั้งเจียบหมง

รหัสสมาชิก : 0439

ห้างทองตั้งเจียบหมง

97 ถ.จักรพงษ์ ข้างธนาคารกรุงศรีอยุธยา บางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 

TEL : 02-2817281

FAX : 02-6292646