ห.จ.ก. ห้างค้างทองยู่หลงกิมกี่

รหัสสมาชิก : 0485

ห.จ.ก. ห้างค้างทองยู่หลงกิมกี่

478-488 ปากตรอกอิสรานุภาพ เยื้องวัดเล่งเน่งยี่ กรุงเทพฯ 10100

YOO LONG KIM KEE GOLD STORE

478-488 Charoenkrung Rd., Bangkok, Thailand

TEL : 02-2221427, 02-2210771, 02-2246446-7

FAX : -

 

 

ลิ้มย่งอันเพียวกี่

รหัสสมาชิก : 0486

ลิ้มย่งอันเพียวกี่

530 ถ.เจริญกรุง เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ 10100

LIM YONG ANG PURE KEE

530 New Rd, Bangkok 10100 Thailand

TEL : 02-2221473

FAX : -

 

 

คงคาจิวเวลรี่

รหัสสมาชิก : 0489

คงคาจิวเวลรี่

312-314 ถ.เยาวราช เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ 10100

KONG KA JEWELRY

312-314 Jaward Rd., Bangkok 10100 Thailand

TEL : 02-2245337, 02-2245759, 02-2245931, 02-2245830

FAX : 02-2245371

 

 

ห้างงี่เฮง

รหัสสมาชิก : 0494

ห้างงี่เฮง

141 ถ.เฉลิมเขตร์ 2 สวนมะลิ กรุงเทพฯ 10100

 

TEL : 02-2238307, 02-2237154

FAX : -