ห้างเพชรศรีนคร

รหัสสมาชิก : 0029

ห้างเพชรศรีนคร

95 ถ.วานิช 1 หัวเม็ด เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ 10100

SRINAKORN JEWELRY

95 Vanich 1 Rd., Chakawat, Bangkok 10100

TEL : 02-2217011, 02-2214430 , 02-2210715

FAX : 02-2226754

 

 

ห้างเพชรคุงหลี

รหัสสมาชิก : 0014

ห้างเพชรคุงหลี

61 ถ.วานิช 1 สะพานหัน กรุงเทพฯ 10100

KOONG LEE JEWELRY

61 Vanich 1 Rd., Bangkok Thailand

TEL : 02-2212605 , 02-2212607

FAX : -

 

 

ห้างเฮงหลี

รหัสสมาชิก : 0644

ห้างเฮงหลี

70-72 ถ.วานิช ปากตรอกหัวเม็ด กรุงเทพฯ 10100

HENG LEE JEWELRY STORE

TEL : 02-2214773 , 02-2222780

FAX : -

 

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างเพชรโอ้วเอียะหลี

รหัสสมาชิก : 0023

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างเพชรโอ้วเอียะหลี

52-54 สำเพ็ง (หัวเม็ด) เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

OW YEAK LEE LTD., PART

52-54 Sampeng, Huamed, Bangkok 10100, Thailand

TEL : 02-2221436 , 02-2251808

FAX : -