ห้างเพชรมณีสวัสดิ์

รหัสสมาชิก : 0074

ห้างเพชรมณีสวัสดิ์

2/4 สี่แยก S.A.B เชิงสะพานเหล็กบน ถ.จักรวรรดิ กรุงเทพฯ

MANEE SWASD

2-4 Siyaek S.A.B. Saphanlexbon, Chakawad Rd., Bangkok

TEL : 02-2215609

FAX : -

 

บริษัท เพชรทองจูเจียบเซ้ง จำกัด

รหัสสมาชิก : 0045

บริษัท เพชรทองจูเจียบเซ้ง จำกัด

10-12-14 ถ.จักรวรรดิ สี่แยก S.A.B. กรุงเทพฯ 10100

CHU CHIAP SENG JEWELRY CO.,LTD.

10-12-14 Jakawad Rd., Siyek S.A.B. Bangkok 10100

TEL : 02-2217521, 02-2228987, 02-2215100, 02-2215101

FAX : 02-2251504

 

ห้างทองบ้วนหลี (ชมพู)

รหัสสมาชิก : 0739

ห้างทองบ้วนหลี (ชมพู)

54-56 สี่แยกวัดตึก เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ 10100

 

TEL : 02-2215632 , 02-2212557 , 02-2260329

FAX : 

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรบรรลือ

รหัสสมาชิก : 0028

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรบรรลือ

40 ถ.เยาวราช สี่แยกวัดตึก (เยื้องเวิ้งนครปฐม) กรุงเทพฯ 10100

 BUNLUE JEWELRY LTD.,PART

40 Yaowaraj Rd., Siyak Wat Tuk, Bangkok 10100

TEL : 02-2215054 , 02-2217700

FAX : 02-2251809

 

หจก. ห้างแสงเพชร

รหัสสมาชิก : 0044

หจก. ห้างแสงเพชร

134 สี่แยกวัดตึด (ตรงข้ามเวิ้งนครเกษม) ถ.เยาวราช กรุงเทพฯ 10100

SANG PETCH JEWELRY LTD.,PART

134 Jawarad Rd., Bangkok 10100 , THAILAND

TEL : 02-2215258 , 02-2213128

FAX : 02-2213128

 

ห้างอัญมณี

รหัสสมาชิก : 0042

ห้างอัญมณี

104 ถ.จักรวรรดิ เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ 10100

ANYA MANEE JEWELRY

104 Chakrawat Rd., Bangkok, THAIALND

TEL : 02-3338074 , 02-2254623

FAX : -