ห้างขายเพชรจิวฮั้วเฮง

รหัสสมาชิก : 0825

ห้างขายเพชรจิวฮั้วเฮง

248 ถ.เจริญกรุง (ปากซอยเจริญกรุง 10) ตรงข้ามหนังสือพิมพ์ซินเซียเยอะเป้า กรุงเทพฯ 10100

 

TEL : 02-2229625 , 02-4294347

FAX : -

 

ร้านเฮียบเซ้งฮวด

รหัสสมาชิก : 0820

ร้านเฮียบเซ้งฮวด

190 ถ.เจริญกรุง เชิงสะพานดำรงสถิตย์ เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ 10100

 

TEL : 02-2222574 , 02-2252167

FAX : -

 

ห้างมณีสุวรรณสิน

รหัสสมาชิก : 0819

ห้างมณีสุวรรณสิน

192 ถ.เจริญกรุง เชิงสะพานดำรงสถิตย์ เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ 10100

 

TEL : 02-2212331 , 02-2214564

FAX : -

 

ห้างเพชร ลี้เปียเซ้ง

รหัสสมาชิก : 0064

ห้างเพชร ลี้เปียเซ้ง

198-200 ถ.เจริญกรุง สะพานเหล็กบน กรุงเทพฯ 10100

 LEE PIA SENG JEWELRY

TEL : 02-2224366 , 02-2237114 , 02-2235954

FAX : 02-2259696