ห.จ.ก. ห้างทองคุณฮั้ว (หล่อ)

รหัสสมาชิก : 0734

ห.จ.ก. ห้างทองคุณฮั้ว (หล่อ)

ชั้น 1 ดิโอลด์สยามพลาซ่า (D104-6) 10-12 สี่แยกพาหุรัด วังบูรพาฯ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 

TEL : 02-2226028 , 02-2250539, 02-2229534

FAX : 02-2255724

 

บริษัท เพชรไทยนคร จำกัด

รหัสสมาชิก : 0055

บริษัท เพชรไทยนคร จำกัด

ชั้น 1 ดิโอลด์สยามพลาซ่า (H101) 121/24-25 ถ.ตรีเพชร เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 

TEL : 02-2229168 , 02-2222316

FAX : 02-6239199

 

บริษัท สยามเวลล์จิวเวลรีแมนูแฟคเจอร์เรอร์ จำกัด

รหัสสมาชิก : 0731

บริษัท สยามเวลล์จิวเวลรีแมนูแฟคเจอร์เรอร์ จำกัด

1/16-18 ชั้น 1 ดิโอลสยามพลาซ่า D112 ถ.ตรีเพชร วังบูรพาฯ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

SIAMWELL JEWELRY MANUFACTURER CO.,LTD.

1/16-18 The Old Siam Plaza, Suit D112, Treepetch Rd., Wangburapa, Bangkok 10200, THAILAND

TEL : 02-2255691-3

FAX : 02-2263080

 

บริษัท นภารัตน์โอลด์สยาม จำกัด

รหัสสมาชิก : 0025

บริษัท นภารัตน์โอลด์สยาม จำกัด

1/20 D 116 ชั้น 1 ดิโอลสยามพลาซ่า ถ.ตรีเพชร เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

NAPARATANA OLD SIAM CO.,LTD.

1/20 D 116 1st. Floor, The Old Siam Plaza, Trepetch Rd., Bangkok 10200 THAILAND

TEL : 02-2211256 , 02-2227474

FAX : 02-2213039

 

ห้าง ส.ศิริมณี

รหัสสมาชิก : 0095

ห้าง ส.ศิริมณี

ชั้น 1 (D117) ดิโอลสยามพลาซ่า ถ.ตรีเพชร เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

S.SIRIMANEE

1st.Floor, The Old Siam Plaza, Treepetch Rd., Bangkok 10200

TEL : 02-2249206 , 02-2226345

FAX : 02-2249205