ห้างนครสวรรค์ แสงมณี

รหัสสมาชิก : 0132

ห้างนครสวรรค์ แสงมณี

4 สี่แยกบ้านหม้อ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

NAKHONSAWAN SAENG MANEE JEWELRY

4 Phahurad Rd., Siyaek Banmnoh, Bangkok 10200

TEL : 02-2216659 , 02-2227071, 02-2210079

FAX : -

 

ห้างเพชร เบ๊ งี่ จั๊ว

รหัสสมาชิก : 0127

ห้างเพชร เบ๊ งี่ จั๊ว

6 ถ.พาหุรัด เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

BAY NGEE JUA

6 Phahurad Rd., Bangkok 10200 THAILAND

TEL : 02-2216774

FAX : 02-2248609

 

ห้างเพชร ส.พัฒนา

รหัสสมาชิก : 0640

ห้างเพชร ส.พัฒนา

10 ถ.พาหุรัด เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

S.PHATANA

TEL : 02-2251844 , 02-2226993

FAX : 02-6238167

 

ห้างค้าเพชร เซี่ยงฮั้ว

รหัสสมาชิก : 0131

ห้างค้าเพชร เซี่ยงฮั้ว

20-22 ถ.พาหุรัด บ้านหม้อ กรุงเทพฯ 10200

TAE SIANG HUA

20-22 Phahurad Rd., Bangkok 10200 Thailand

TEL : 02-2211630 , 02-2229496

FAX : 02-2210043

 

ห้างเพชร โอ้วเอี๊ยะเซ้ง

รหัสสมาชิก : 0128

ห้างเพชร โอ้วเอี๊ยะเซ้ง

24 ถ.พาหุรัด ตรงข้ามตลาดบ้านหม้อ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

A.SENG JEWELRY

24 Phahurad Rd., Bangkok 10200, THAILAND

TEL : 02-2222506 , 02-2226690 , 02-6238143-4

FAX : 02-2260250