ห้างทองเพชรทองคำ

รหัสสมาชิก : 0760

ห้างทองเพชรทองคำ

24-25/1 ถ.บ้านหม้อ วังบูรพา เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

 

TEL : 02-2254915-6 , 02-2257972

FAX : 02-2257971

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี่ยมมณี

รหัสสมาชิก : 0182

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี่ยมมณี

1 ถ.บ้านหม้อ สี่กั๊กพระยาศรี กรุงเทพฯ 10200

 EIAM MANEE JEWELRY LTD., PART

1Banmoh Rd., (Sikakphayasri) Bangkok 10200 THAILAND

TEL : 02-2216767 , 02-2234630

FAX : 02-2258818

 

ห้างศิริเพชร

รหัสสมาชิก : 0180

ห้างศิริเพชร

3 ถ.ย้านหม้อ ใกล้สี่กั๊กพระยาศรี เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

SIRIPETCH

3 Sikak Phayasri, Banmoh Rd, Bangkok 10200 THAILAND

TEL : 02-2227753 , 02-2239992

FAX : 02-2239992

 

แต้เลี้ยงฮั้ว

รหัสสมาชิก : 0174

แต้เลี้ยงฮั้ว

81 ถ.บ้านหม้อ วังบูรพา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 

TEL : 02-2222634 , 02-2213748 , 02-6237377

FAX : 02-6237378

 

ห้างเพชรน่ำฮั้ว

รหัสสมาชิก : 0172

ห้างเพชรน่ำฮั้ว

95 ถ.บ้านหม้อ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

NUM HUA JEWELLER

TEL : 02-2262987,02-2218747

FAX : -