รุ่งมณี

รหัสสมาชิก : 0204

รุ่งมณี

298 ถนนตีทอง สี่แยกเฉลิมกรุง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 ROONG MANEE JEWELRY

TEL : 02213327 ,  02-2224601

FAX : 02-2233283

 

ห.จ.ก. เอ็ม ซี วาย ไดมอนด์

รหัสสมาชิก : 0596

ห.จ.ก. เอ็ม ซี วาย ไดมอนด์

2/1 ถนนเจริญกรุง ซอยเจริญกรุง 1 ตรอกวิสูตร วังบูรพา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 

TEL : 02-2228686 , 02-2259559

FAX : 02-2254775

 

ห.จ.ก. คุรุภัณฑ์ไทย

รหัสสมาชิก : 0228

ห.จ.ก. คุรุภัณฑ์ไทย

22/1-3 ถ.เจริญกรุง  ตรอกวิสูตร แขวงวังบูรพาฯ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

 KURU PHAN THAI LTD., PARTS

22/1-3 Charoenkrung Rd., (Trok Visut), Wangburapa, Bangkok 10200

TEL : 02-2221399 , 02-2215010

FAX : 02-2221399

 

ประกายเพชร

รหัสสมาชิก : 0192

ประกายเพชร

43 ถ.เจริญกรุง ปากซอยเจริญกรุง 1 สี่กั๊กพระยาศรี กรุงเทพฯ 10200

 CHEE CHIANG

TEL : 02-2229458 , 02-2229459

FAX : 02-2253442

 

ห้างเพชรยิ่งยงดี

รหัสสมาชิก : 0193

ห้างเพชรยิ่งยงดี

39 สี่กั๊กพระยาศรี ถนนเจริญกรุง  เขตพระนนคร กรุงเทพฯ 10200

YING YONG DEE JEWELRY

TEL : 02-2221805 , 02-2255440

FAX : 02-2255439