สมาคมเพชรพลอยเงินทอง

สมาคมเพชรพลอยเงินทอง จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ในการให้บริการแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ เพชร พลอย เงิน และ ทอง ซึ่งเป็นทั้งข้อมูลทั่วไป และ ข้อมูลเฉพาะด้านที่จะให้รายละเอียดแก่สมาชิก ก่อตั้งมานานกว่า 50 ปี โดยปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการชุดที่ 23 โดยท่านนายก พิชญา พิสุทธิกุล โดยมีนโยบายหลักในการพัฒนาสมาคมเพื่อเป็นสมาคมที่ทันสมัย สามารถให้ข้อมูลอ้างอิงความรู้ที่ครบถ้วน ถูกต้องแก่เหล่าสมาชิก รวมถึงเป็นแหล่งความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐ และ องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ปัจจุบันสมาคมเพชรพลอยเงินทอง

ตั้งอยู่เลขที่ 42/1 ถนนเจริญกรุงซอย 2 (ภานุมาศ) เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทร. 02-2214465 , 02-2239651
โทรสาร. 02-2222727

 


ใบสมัครเข้ารับการทดสอบ "เพื่อขอใบรับรองมาตรฐานสำหรับผู้ตรวจสอบอัญมณีระดับชาติ"

 

 
ราคาเพชร ราคาเพชรวันนี้
ราคาเพชร อ้างอิง ตารางด้านล่างแสดงถึงราคาอ้างอิง ในหน่วย บาทต่อกะรัต อัพเดทรายเดือน
อ่านรายละเอียด ทั้งหมด